Proizvodi čitač pametne kartice

Je vazduh ideje RF ID čitač za beskontaktne pametne kartice, pismen, razvoj koda i aplikacija. VAZDUH se upišu ID čitač beskontaktnih pametnih kartica više ne zahteva da se unose ručno može da obezbedi ispravnu identifikaciju. Skoro sve na 13.56 MHz beskontaktnih blizina kartica/senzor oznaku senzor identifikacionu karticu kompatibilan.
Čitač omogućava korisniku da koristi zgradu pristupa kartice ili drugih indukcioni 13.56 MHz oznaka za druge oblike identifikacije, omogućavajući korisnicima da brzo podesite svoj izlaz.
Kao registracija kartice ili ID licnu kartu čitač/Tester, USB režim da oponašaju tastatura, podaci sa kartice kao ključni unos na poziciju pokazivača na ekranu. Pre i posle indukcioni podataka tako što ćete pritisnuti konfigurisanog čitalac.
To se može koristiti u samostalnom sistemima, ili koristiti u kompletu za razvoj softvera (SDK) za integraciju sa druge softverske aplikacije. Kao je integrisani čitač i njegova primena u: kompjuter/LAN pristup sistem, jedinstveno prijavljivanje, registracija kartice, posetilac upravljanja, svrha prodaja, vreme, identifikacija korisnika, seminare i tako dalje.