Generalni direktor kreator Mr.Jack USA putovanje za isticanje modul posao plaćanja karticom.

- Mar 22, 2016 -Stvoritelju, kineski proizvođač adedicated modula ugrađen ATM karticu plaćanja.

Par:Номер стенда:F102, 23-25 Мартa, 2016г, Москва, Россия Sledeći:But: K04, karte & uplate fer Azije 2016 tokom Apr.20-21 u Singapuru