RFID energije otpada: RFID čitač tehnologija

Sa razvojem RFID čitači, RFID tehnologije su više u upotrebi. Prijavljeno je da je RFID tehnologije aplikacije je počela u industriji otpada, tehnologija je prvi u zemlji.
U životu smeće primio je isporučena proces kolima, preko čitača i smeću burad Shang RFID elektronsku oznaku opreme, sistem može automatski kolekciju život smeće izvor i smeće burad informacije i na svakoj barela unutar smeće za metar heavy, postignuti automatski rekao teške i bežični kolekciju, i u realnom vremenu otpremanje,, takođe mogu na celu zajednicu sve smeće barela rekao teške podataka za masovnu obradu , otpremim na serveru kraj.
U sortiranje obradi, koristeći na "Internet +" tehnologije, build smeće, sanitarni vozila, transport stanice, veze između pogoni za preradu, čitav proces praćenje smeća, transport i obradu, nastave unapređivanje sanitarni i precizno upravljanje. Komunalne takođe može da identifikuje da li smeće za reciklažnih materijala, iz izvora za promociju reciklaže otpada.
Aplikacija je RFID tehnologije u industriji otpada, izuzetno je ubrzala brzinu i efikasnost otpada, prave ljudske živote lakše.