Номер стенда:F102, 23-25 Мартa, 2016г, Москва, Россия

- Mar 22, 2016 -

Par:Divan poslovni put u Evropu Sledeći:Generalni direktor kreator Mr.Jack USA putovanje za isticanje modul posao plaćanja karticom.